پوستر کنفرانس


 
  اطلاعیه
  *** مهلت ارسال خلاصه مقالات به پایان رسید ***

شماره حساب کنگره 2178372370005 بانک ملی به نام حساب در آمد های اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  معرفی کنگره
معرفی فارموکسین
باسمه تعالی

یکی از چالش های مورد توجه در رشته داروسازی، مسئله شیوه آموزش در داروسازی است، که بازتاب های بسیاری در حیطه های مختلف از جمله کیفیت دانش دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته، ایده های نوین پژوهشی، نقش موثر داروساز در زمینه های مختلف شغلی دارا می باشد. ازاین روبرآن شدیم جهت بررسی و ارائه ایده هایی برای ارتقا سطح آموزش با تاکید بر شیوه آموزش (و نه تنها محتوا) اولین کنگره ملی آموزش در داروسازی را تحت عنوان فارموکسین برگزارکنیم.صمیمانه امیدواریم با حضور فعال شما استادان گرامی و دانشجویان محترم در این کنگره و پژوهش های انجام شده خود، ما را در پیشبرد این اهداف یاری نمایید.

محور های کنگره
آموزش داروسازی،   طرح تحول سلامت و خدمات دارو سازان،   آینده شغلی دارو سازانآدرس دبیرخانه کنگره: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده داروسازی، کتابخانه دانشکده داروسازی تلفن تماس: 09399012001