پوستر کنفرانس


صفحه اصلی > راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات
راهنمای ثبت نام و نگارش مقالات

راهنمای ارسال مقاله به اولین کنگره ملی آموزش در داروسازی

 1. مقالات باید حتماُ به صورت آنلاین و از طریق سایت کنگره( صفحه ثبت نام) ارسال گردد. و در مورد خلاصه مقالات ارسالی از طریق ایمیل و فاکس اقدامی انجام نخواهد شد.

2. خلاصه مقالات باید به زبان فارسی و انگلیسی و  از طریق سایت کنگره ارسال گردند.

3. مسئولیت صحت علمی و ویرایشی مطالب و رعایت اصول اخلاق در پژوهش به عهده نویسنده خواهد بود.

4. به مقالاتی که پس از مهلت تعیین شده ارسال گردند یا واجد شرایط تنظیم مقاله نباشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5. هر نویسنده می تواند حداکثر2 مقاله به عنوان ارائه دهنده ارسال نماید. فرمت ارسال مقالات حتما به صورت فایل   PDF و(Word(docx باشد.

6. مقالات ارسالی باید حاصل از کار پژوهشی مرتبط با محورهای کنگره باشد و همچنین مقالات مروری نیز قابل ارسال می باشد.

7. مقالات ارائه شده به تشخیص کمیته علمی کنگره در دو بخش پوستر و یا سخنرانی پذیرفته خواهند شد.

8.  در صورت پذیرش مقاله به صورت سخنرانی امکان جابجایی وجایگزینی فرد دیگر به عنوان ارائه دهنده در مراحل بعدی و روز برگزاری کنگره امکان پذیر نمی باشد.

9. ثبت نام و حضور شخص نویسنده مقاله جهت ارائه مقاله الزامی می باشد و درصورت تمایل سایر نویسندگان مقاله جهت حضور در کنگره می بایست تحت عنوان شرکت کننده آزاد در وب سایت همایش ثبت نام نمایند.

10.  به ارائه دهنده مقاله، گواهی ارائه مقاله تعلق خواهد گرفت.

11.  جهت چاپ خلاصه مقاله حداقل یکی از نویسندگان باید هزینه ثبت نام را پرداخت کرده باشد.

12.  پس از تکمیل داوری، در صورت پذیرفته شدن مقاله، جزئیات آن (نحوه ارایه سخنرانی یا پوستر، زمان و مکان) به اطلاع نویسنده مقاله خواهد رسید.

لطفاً در تهیه خلاصه مقاله موارد زیر را رعایت بفرمایید، زیرا خلاصه مقالاتی که به صورتی متفاوت از شرایط زیر ارسال شوند پذیرفته نخواهند شد:

1-  فونت :
لطفاً ازفونت b nazanin  با سایز 12 برای چکیده فارسی و  فونت   Roman New Timesبا سایز 12 برای چکیده انگلیسی استفاده نمائید.

2-  عنوان مقاله:
کل عنوان Bold شود.

3-  نویسندگان:
درصورتیکه بیش از یک نویسنده وجود دارد، نویسنده ارائه دهنده را با یک ستاره متمایز نمائید(فرد ارسال کننده مقاله به عنوان فرد ارائه دهنده در نظر گرفته خواهد شد)

4-  آدرس/ وابستگی های سازمانی نویسندگان (Affiliation):
آدرس نویسندگان را لطفاً به ترتیب زیر تهیه نمایید:
گروه (یا بیمارستان) ، دانشکده (یا مرکز تحقیقاتی)، دانشگاه، شهر، کشور

5-  متن خلاصه مقاله:
متن خلاصه مقاله (بدون عنوان، نام و آدرس نویسندگان) حداکثر 450 کلمه می تواند باشد. شکل یا نمودار در خلاصه مقاله پذیرفته نمی شود. 
متن خلاصه مقاله حتما باید شامل قسمتهای زیر باشد: ( لطفاً عناوین هر قسمت Bold شود) 
   Objectives *- مقدمه وهدف
  Methods *- روش کار
 
Result *- یافته ها
 
Conclusion *-نتیجه گیری

  key words *  -واژگان کلیدی

 در نگارش پوسترهاي پذیرفته شده لطفأ نکات زیر را رعایت فرمائید: 

 -جهت نگارش تمامی اجزاء در خلاصه مقالات فارسی از فرمت Word با فونتB nazanin و مقاله انگلیسی Times New Roman    استفاده شود.

 -مقالات باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان و نام سازمان تمامی نویسندگان (Affiliation) باشد.

 -عنوان مقاله و تیترهای پاراگراف های مقاله باید به صورت Bold نگارش گردد .نام نویسنده ارائه دهنده مقاله با ستاره * مشخص شود.

 نکته بسیار مهم:

 - به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی ،ترتیب اسامی نویسندگان قابل ویرایش نمی باشد. لطفا دقت کافی را  در نوشتن  اسامی داشته باشید.

-  کتابچه کنگره به هیچ عنوان قابل ویرایش نمی باشد .لطفا هنگام ارسال مقاله دقت کافی را داشته باشید. 

دریافت فایل