پوستر کنفرانس


صفحه اصلی > معرفی فارموکسین
معرفی فارموکسین

باسمه تعالی

یکی از چالش های مورد توجه در رشته داروسازی، مسئله شیوه آموزش در داروسازی است، که بازتاب های بسیاری در حیطه های مختلف از جمله کیفیت دانش دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته، ایده های نوین پژوهشی، نقش موثر داروساز در زمینه های مختلف شغلی دارا می باشد. ازاین روبرآن شدیم جهت بررسی و ارائه ایده هایی برای ارتقا سطح آموزش با تاکید بر شیوه آموزش (و نه تنها محتوا) اولین کنگره ملی آموزش در داروسازی را تحت عنوان فارموکسین برگزارکنیم.صمیمانه امیدواریم با حضور فعال شما استادان گرامی و دانشجویان محترم در این کنگره و پژوهش های انجام شده خود، ما را در پیشبرد این اهداف یاری نمایید.